Povinné označení psů mirkočipem

 

Od 1.1.2020 je povinné na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. označit mikročipem všechny psy na území České republiky.

Číslo mikročipu musí být zapsáno v dokladu buď v očkovacím průkazu nebo v pasu zvířete.

KDO ???

  • Každý pes označený mikročipem musí být očkován proti vzteklině
  • Každé štěně musí mít čip nejpozději do půl roku věku

 

Pro psy s tetováním před 3.7.2011 se zákon nevztahuje.

Pokud pes nebude označen mikročipem, hrozí pokuta až do výše 20 000,- Kč. Kontrolu provádí Státní Veterinární Správa.

PROČ ???

 Označení mikročipem Vám přinese spoustu výhod, záznam v centrální evidenci Národního registrů majitelů zvířat.

 PROKÁZÁNÍ IDENTITY ZVÍŘETE A VLASTNICTVÍ PSA

  •  při ztrátě psa, případně jeho odcizení se zvyšuje šance na jeho nalezení
  •  při cestách do zahraničí – vystavení pasu
  • u lékaře – ověření majitele, kontrolu vakcinace
  • při kontrole příslušných orgánů
  • účinnější ochrana zvířat a zabránění jejich týrání -> lepším monitoring a kontrola dodržování podmínek chovu zvířat
  • zodpovědnost za zvíře při způsobené škodě 

Čip je velmi kvalitní, vydrží po celou délku života psa. Je aplikován pod kůži a ten jej tak nemůže ztratit. Pokud se pes ztratí, zvýší se šance k nalezení. 

KDE A JAK ???

Označení provádí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru

Registraci mikročipu je možné provést prostřednictvím internetové stránky www.narodniregistr.cz

Zpět do obchodu